; Rentistic | CRS & channel manager sustav za agencije

Rentistic - agregator novog turizma

Ciljevi projekta:

Glavni cilj projekta jest tržišno prilagoditi postojeću inovativnu softversku uslugu društva - RENTISTIC te osigurati preduvjete za optimalnu komercijalizaciju rješenja na ciljanim tržištima. Glavni rezultat je softversko rješenje prilagođeno tržištu i pripremljeno za komercijalizaciju.

Europski fond za regionalni razvoj
Program:
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Poslovna konkurentnost

Naziv poziva:

Inovacije novoosnovanih MSP-ova - II faza KK.03.2.2.04

Naziv projekta:

Rentistic - agregator novog turizma

Broj ugovora:

KK.03.2.2.04.0159

Nositelj projekta:

Travel Soft d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupni troškovi: 1.433.851,43 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.276.038,88 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 1.084.633,04 HRK
Iznos sufinanciranja vlastitim sredstvima: 349.218,39 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 1.9.2019. - 31.3.2021.

Naziv specifičnog cilja Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika

Projekt „ Rentistic - agregator novog turizma " sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Travel Soft d.o.o.