EU flagEU fonds flagEU cohesion
EU flagEU fonds flagEU cohesion

Pravila privatnosti

1. Općenito

TRAVEL SOFT d.o.o., Vukovarska 156, 21 000, Split, OIB: 02023934203, sa brendom RENTISTIC (u daljnjem tekstu Rentistic), posvećen je zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Ovaj Pravilnik o privatnosti služi kako bi vas upoznali s našom praksom vezano na prikupljanje, uporabu i otkrivanje informacija koje nam dostavljate putem Rentistic mrežne stranice, web aplikacije ili mobilne aplikacije (za Android i iOS) (u daljnjem tekstu Usluge).

Ovaj Pravilnik o privatnosti (zajedno s našim Uvjetima korištenja i ostalim dokumentima koje se na njih odnose) čini osnovu temeljem koje će Rentistic obrađivati podatke koje od vas prikupljamo ili nam ih vi sami dostavljate. Molimo pažljivo pročitajte sadržaj u nastavku kako biste razumjeli naša stajališta i praksu koja se odnosi na vaše osobne podatke i način na koji ćemo ih obrađivati te rukovati s njima.

2. Koje informacije prikupljamo i kada?

Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada ih trebamo za pružanje Rentistic usluga. To može uključivati pristup našim uslugama, poboljšanje usluga ili komunikaciju s vama kao korisnikom.

Osobne podatke prikupljamo na dva načina: automatski kroz korištenje naših usluga i kada nam ih vi dostavite.

INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO AUTOMATSKI

Dio informacija prikupljamo automatskim putem kroz naš sustav ili web stranicu. Te informacije mogu biti neophodne za pravilno funkcioniranje sustava i web stranice (obvezne informacije), ili mogu biti dobrovoljno dostavljene od strane Vas kao korisnika (neobvezne informacije).

Obvezne informacije su one bez kojih Rentistic sustav ne može ispravno funkcionirati, a one mogu biti:

 • Informacije iz zapisnika: Kao i većina pružatelja mrežnih usluga, prikupljamo informacije koje obično omogućuju web preglednici, mobilni uređaji i poslužitelji. To su primjerice vrsta preglednika, IP adresa, jedinstveni identifikatori uređaja, jezična sklonost, web mjesto za referiranje, datum i vrijeme pristupa, operativni sustav, i informacije o mobilnoj mreži. Ovi podaci se prikupljaju kada koristite naše usluge.

 • Informacije o lokaciji: kako bi svojim korisnicima omogućili pružanje usluga definiranih sklopljenim ugovorom, Rentistic prikuplja informacije o lokaciji korisnika.

 • Pohranjene informacije: Moguće je da pristupimo informacijama pohranjenima na vašem mobilnom uređaju putem Rentistic mobilne aplikacije. Ovim pohranjenim podacima pristupamo putem dozvola operacijskog sustava vašeg uređaja.

Neobvezne informacije su one koje nisu nužne za ispravno funkcioniranje Rentistica, no mogu poboljšati korisničko iskustvo i olakšati Vam rad u Rentistic sustavu.

 • Informacije o korištenju: Prikupljamo podatke o vašoj upotrebi naših usluga. Ovdje možemo prikupljati informacije o radnjama koje korisnici obavljaju na Rentistic web lokaciji ili informacije o uređaju s kojeg pristupate Rentistic uslugama. Ove nam informacije koriste kako bismo saznali na koji način ljudi koriste naše usluge kako bismo ih mogli poboljšati.

 • Informacije s kolačića i drugih tehnologija: kako bi svojim korisnicima omogućili pružanje usluga definiranih sklopljenim ugovorom, Rentistic prikuplja informacije o lokaciji korisnika.

  Kolačić  je mala tekstna datoteka koju internetski preglednik pohranjuje na tvrdi disk krajnjeg uređaja (npr. računala, prijenosnog računala ili pametnog telefona) ili je čita s njega prilikom posjeta internetskim-stranicama. Kolačići obično spremaju vaše postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kolačići omogućuju web stranici da prepozna vaš web preglednik.

Prikupljanje kolačića pomaže nam:

 • Da stranica radi na način kako očekujete

 • Da uštedite vrijeme za opetovanu prijavu svaki puta kada ponovno posjetite stranicu

 • Zapamtiti vaše postavke tijekom i između posjeta

 • Unaprijediti brzinu/sigurnost stranice

 • Omogućiti vam dijeljenje stranice na društvenim mrežama poput Facebooka

 • Prilagoditi našu web stranicu vama kako biste brže dobili što želite

 • Kontinuirano poboljšavati našu web stranicu za vas

Kolačići se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja web stranice  https://www.rentistic.com/

Ako želite promijeniti način na koji preglednik upotrebljava kolačiće, uključujući blokiranje ili brisanje kolačića s web-stranice Rentistic (ili zapravo bilo koje druge web-lokacije), možete to učiniti promjenom postavki preglednika.

INFORMACIJE KOJE NAM KORISINIK (VI) DOSTAVLJA

Ovdje spadaju informacije koje služe za identifikaciju korisnika (vaši Osobni podaci) prilikom korištenja Rentistic usluga. Navedene informacije nam dostavljate popunjavanjem obrazaca na platformama (npr. obrazaca za registraciju i prijavu), kad s nama komunicirate putem telefona, e-pošte, chata ili na neki drugi način, te kad prijavljujete problem na našim platformama.

Neke od informacija koje nam vi kao korisnik pružate su obvezne i ukoliko takve informacije ne dostavite Rentistic neće biti u mogućnosti osigurati usluge ponuđene na našim platformama i definirane ugovorom.

Obvezne informacije koje nam korisnik dostavlja mogu uključivati:
Obvezne informacije potrebne za prijavu ili registracijuna Rentistic uslugama – Ime i prezime, e-mail adresa, lozinka (korisnik sam kreira, te je sam korisnik odgovoran za kreiranje snažne i kvalitetne lozinke).
Obvezne informacije potrebne kako bi mogli koristiti Rentistic usluge– to mogu biti OIB, adresa, GPS koordinate, broj telefona, fotografije, kategorizacija, izvadak iz Registra poslovnih subjekata Hrvatske gospodarske komore, IBAN.

Neobvezne informacije su one koje nam nisu neophodne kako bi korisniku osigurali Rentistic usluge, no mogu poboljšati korisničko iskustvo. Za sve ovakve vrste informacija od korisnika se traži izričita privola za njihovo prikupljanje i obradu.

3. Kako koristimo i obrađujemo podatke, koliko ih zadržavamo?

Vaše podatke koristimo na sljedeće načine:

 1. Za izvršavanje svih obveza koje proizlaze iz ugovora koje smo međusobno sklopili, osiguravanje informacija te pružanje usluga koje vi od nas zatražite

 2. Za slanje informacija povezanih s uslugama putem e-pošte i/ili sms poruke i/ili bilo kojeg drugog komunikacijskog sredstva (novosti, savjeti, jednostavnije korištenje, unaprjeđenja i slično)

 3. Kako bi vam omogućili pristup našim uslugama podrške

 4. Za omogućavanje komunikacije i interakcije s ostalim korisnicima naših usluga

 5. Za zaštitu sigurnosti naših usluga, sprečavanje prijevara i drugih nezakonitih aktivnosti prilikom korištenja naših usluga

 6. Za praćenje i analiziranje trendova i bolje razumijevanje interakcije korisnika s našim uslugama u cilju razvijanja, poboljšanja i prilagodbe usluga

 7. Za administraciju naših platformi i interne radnje, uključujući rješavanje problema, analizu podataka, testiranje, istraživanje te u analitičke i anketne svrhe

 8. Za mjerenje i razumijevanje učinkovitosti oglašavanja koje nudimo vama i ostalima te slanje vama relevantnog oglasnog materijala

Podaci korisnika prikupljaju se i obrađuju samo u prethodno definirane svrhe. Osobne podatke korisnika zadržavamo samo onoliko dugo koliko imamo opravdan razlog za to.

4. Kako dijelimo podatke?

Rentistic ne prodaje osobne informacije svojih korisnika!

Informacije o korisnicima dijelimo samo u ograničenim okolnostima, uz odgovarajuće mjere zaštitite:

 1. Prilikom korištenja naših usluga neke informacije o vama dijele se sa drugim korisnicima Rentistic usluga. Ovo je potrebno kako bi naše usluge mogle funkcionirati ispravno

 2. Vaše podatke možemo dijeliti sa vanjskim dobavljačima kojima su te informacije ključne kako bi nam omogućili pružanje usluge. Svi vanjski partneri obvezni su se pridržavati pravila navedenih u ovom Pravilniku o privatnosti

 3. U svrhu poboljšanja i optimizacije naše platforme koristimo analitičke usluge i pretraživače trećih strana

 4. U slučajevima gdje je to zakonom propisano ili je neophodno za sprječavanje, otkrivanje ili kažnjavanje kaznenih djela i prijevara, vaši osobni podaci bit će podijeljeni s nadležnim tijelima

 5. U slučaju spajanja s drugom firmom, prodaje imovine tvrtke ili stjecanjem cijelog ili dijela poslovanja od strane neke druge tvrtke, ili u slučaju da Rentistic prestane poslovati ili uđe u stečaj, informacije o korisniku mogu se smatrati imovinom koja se prenesi ili koju stječe treća strana. U navedenim situacijama ovaj Pravilnik o privatnosti nastavlja se primjenjivati na sve korisnikove podatke

 6. Možemo dijeliti grupirane podatke kod kojih se informacije ne mogu razumno koristiti za identifikaciju osobe. Na primjer, možemo objaviti grupne statistike o upotrebi naših usluga

5. Sigurnost i prijenos informacija

Ulažemo veliki napor u zaštitu vaših podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, izmjene ili uništenja i poduzimamo razumne mjere za to. Kako bi zaštitili osobne podatke koje nam pružate koristimo odgovarajuće poslovne sustave i procedure. Također koristimo sigurnosne postupke i tehnička i fizička ograničenja za pristup i korištenje osobnih podataka na našim poslužiteljima.

Rentistic posluje na globalnoj razini te se osobni podaci mogu prenijeti dobavljačima i trećim stranama u Europskoj Uniji ali i izvan nje (tzv. treće zemlje). U tom slučaju osiguravamo provođenje prijenosa u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom i primjenjujemo odgovarajuće zaštitne mjere (naročito standardne ugovorne klauzule koje je donijela Europska komisija) da bi se zajamčila dostatna razina zaštite privatnog života i temeljnih prava pojedinca.

Pristupanjem aplikaciji ili korištenjem usluga ili pružanjem informacija na drugi način, pristajete na obradu, prijenos i pohranu podataka u Hrvatskoj i drugim državama.

6. Prava korisnika u vezi s osobnim podacima

Imate pravo na pristup vašim podacima – Na zahtjev možete dobiti ispis svojih osobnih podataka koje posjedujemo u našim bazama.

Imate pravo na brisanje i ispravak podataka – Možete zahtijevati brisanje osobnih podataka ili ispravak netočnih osobnih podataka. Ukoliko zakon tako nalaže ili ako za to postoji pravni temelj (legitimni interes) Rentistic može zadržati neke od vaših osobnih podataka.

Imate pravo prigovora na obradu – Imate pravo prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga ili u druge svrhe zbog razloga povezanih s vašom osobnom situacijom (u drugom slučaju pravo se primjenjuje samo ako se obrada vaših osobnih podataka temelji na našem legitimnom interesu).

Imate pravo na ograničavanje obrade podataka - možete ograničiti obradu vaših osobnih podataka.
Ovo pravo primjenjivo je samo ako:

 1. ste osporili točnost svojih osobnih podataka, a mi provjeravamo točnost osobnih podataka

 2. ste ostvarili svoje pravo prigovora na obradu podataka, a mi još razmatramo, u skladu s mjerodavnim pravom, imaju li naši pravni temelji za obradu vaših osobnih podataka u tom slučaju prvenstvo pred vašim interesima, pravima i slobodama

 3. smo mi obradili vaše osobne podatke na nezakonit način koji nije u skladu sa Pravilnikom o privatnosti, ali se vi protivite brisanju osobnih podataka ili želite da mi zadržimo vaše osobne podatke kako biste utvrdili, ostvarili ili obranili zakonsko potraživanje

Imate pravo na prenosivost podataka – u određenim uvjetima možete zatražiti da vam pošaljemo osobne podatke koji se odnose na vas i/ili da drugom voditelju obrade podataka prenesemo podskup vaših osobnih podataka koje ste nam pružili, a koje obrađujemo radi ispunjenja našeg ugovora ili zato jer ste za to prethodno dali svoju privolu u strukturiranom i često korištenom formatu koji je strojno čitljiv.

Imate pravo uložiti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka (AZOP) ili zatražiti pravni lijek sudskim putem ako smatrate da su vam povrijeđena prava.

Da biste ostvarili navedena prava molimo da nas kontaktirate putem e - pošte

7. Sigurnost i prijenos informacija

Rentistic zadržava pravo na mijenjanje Pravilnika o privatnosti. Sve izmjene Pravilnika o privatnosti bit će objavljene na ovoj stranici. Potičemo sve korisnike da često pregledavaju Pravila o privatnosti kako bi bili upoznati sa svim izmjenama. Vaša daljnja upotreba usluga nakon bilo kakve promjene u ovom Pravilniku predstavljat će vaš pristanak na takvu izmjenu. Po potrebi i kada je to zakonski nužno, Rentistic će vas o promjenama obavijestiti i zatražiti vašu suglasnost sa izmjenama.

8. Službenik za zaštitu osobnih podataka

Rentistic ima službenika za zaštitu osobnih podataka i možete ga kontaktirati putem e-maila  info@travelsoft.hr.  ili na adresu Travel Soft d.o.o., Vukovarska 156, 21 000, Split, Hrvatska.